چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرینات ایروبیک

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرینات ایروبیک که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. مشخصات فایل تعداد صفحات50حجم210/131 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل عنوان نوشتار برای فصل دوم پاچارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرینات ایروبیک|42083285|xka|فصل دوم پایان نامه تمرینات ایروبیک,مبانی نظری تمرینات ایروبیک,پیشینه تحقیق تمرینات ایروبیک,پیشینه داخلی تمرینات ایروبیک,پیشینه خارجی تمرینات ایروبیک,پیشینه پژوهش تمرینات ایروبیک,پیشینه نظری تمرینات ایروبیک,ادبیات نظری تمرینات ایروبیک,چارچوب نظری تمرینات ایروبیک
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرینات ایروبیک

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرینات ایروبیک که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات50حجم210/131 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

روش های تمرینی از جمله ایروبیک، باعث بهبود آمادگی جسمانی و عوامل آن از جمله استقامت و نیروی عضلانی در دانشجویان دختر می شود [37]. امینیان در سال 1379 تاثیر 2 جلسه تمرین هفتگی درس آمادگی جسمانی را بر روی قدرت عضلات، استقامت قلبی ـ تنفسی و استقامت عضلانی بررسی نمود. مدت تمرینات 14 هفته و تمرینات بر توسعه همه عوامل آمادگی جسمانی تاکید داشت. نتایج تحقیق نشان می دهد، دو جلسه تمرین بر قدرت عضلانی زانو و ران تاثیری نداشته است، اما سبب توسعه معنی دار قدرت عضلانی در پشت وکمر، استقامت قلبی ـ تنفسی و میزان ضربان قلب گردیده است [29].

در پژوهشی که روی دانشجویان مرد ورزشکار و غیر ورزشکار انجام شد، نشان داده شد که متغیرهای آنتروپومتریکی( وزن،BMI، درصد چربی، طول بازو، محیط (بازو، ساعد، مچ دست)، طول انگشت پنجم و فعالیت ورزشی بر قدرت فشردن دست تاثیرگذار هستند [64]. غلامرضا فهیمی در سال 1369 تاثیر برنامه بدنسازی را بر افزایش کارایی دستگاه قلبی ـ عروقی مردان بررسی نمود. این پژوهش شامل تمرینات 6 هفته ای و 3 روز در هفته بود. نتایج نشان دهنده بهبود کارایی دستگاه قلبی ـ عروقی بود . طهمورث نورایی در سال 1369 تاثیر تمرینات یک جلسه در هفته را بر عوامل آمادگی جسمانی پسران دانشجو بررسی کرد و به این نتیجه رسید که تمرینات مذکور، سبب توسعه همه عوامل گردیده است [29]. نوري حبشي در سال 1386 نشان داد افراد فعال از نظر چربی جلدی نسبت به همتایان بی تحرک خود برتری دارند [65].


فهرست مطالب

تعریف نظری تمرینات ایروبیکتعریف عملیاتی تمرینات ایروبیکفصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق تمرینات ایروبیک

Article I. 1-8. تعریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات و واژه ها: 12
Article II. 2-2-5. تمرین هوازی: 18
(a) 2-2-5-1. تعریف: 18
(b) 2-2-5-2. مزایای تمرین هوازی: 18
(c) 2-2-5-3. اصل اساسی تمرینات هوازی: 20
2-2-6. ایروبیک: 20
(d) 2-2-6-1. مقدمه: 20
(e) 2-2-6-2. تاریخچه: 20
(f) 2-2-6-3. تعریف: 21
(g) ه2-2-6-4. مزایا: 36
(h) 2-3-1-2. پژوهش های خارجی: 38
2-3-2. ورزش و سلامت روانی:
(i) 2-3-2-1. پژوهش های داخلی:
(j) 2-3-2-2. پژوهش های خارجی:
2-3-3. ورزش و عزت نفس:
(k) 2-3-3-1. پژوهش های داخلی:
(l) 2-3-3-2. پژوهش های خارجی:
Article III. 2-4. نتیجه گیری:


منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"