جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل

به تعداد 34 صفحه pdf - فصل 1 تا 6مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت و حسابداریو همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات کلیاتارزش زمانی پولقیمت اوراق بهادارمخاطره و بازدیدهزینه سرمایهبودجه بندی سرمایه ای مشخصات فایل تعداد صفحات34حجم977/495 کیلوبایت فرجزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل|42077423|xka|جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل,
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با جزوه مدیریت مالی 1- پیام نور + پاسخ تمرینات هر فصل

به تعداد 34 صفحه pdf - فصل 1 تا 6مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت و حسابداریو همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات کلیاتارزش زمانی پولقیمت اوراق بهادارمخاطره و بازدیدهزینه سرمایهبودجه بندی سرمایه ای


مشخصات فایل
تعداد صفحات34حجم977/495 کیلوبایت فرمت فایل اصلیpdf
توضیحات کامل

به تعداد 34 صفحه pdf - فصل 1 تا 6

مناسب اساتید و دانشجویان مدیریت و حسابداری

و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

کلیات

ارزش زمانی پول

قیمت اوراق بهادار

مخاطره و بازدید

هزینه سرمایه

بودجه بندی سرمایه ای


"