دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون

دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری وتفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون تعداد صفحات 16 فایل ورد word فرمت فایل :doc فهرست مطالب : - آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون...................................................................................دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون|40262495|xka|دفترچه رهنمای اجرا نمره گذاری وتفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون,آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون,راهنمای ریون پیشرفته
در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون

دفترچه رهنمای اجرا، نمره گذاری وتفسیر آزمون ماتریس های پیش رونده پیشرفته ریون

تعداد صفحات 16

فایل ورد word

فرمت فایل :doc

فهرست مطالب :

- آزمون ماتریسهای پیشرونده ریون.................................................................................................1

- توصیف ماتریسهای پیشرونده پیشرفته...........................................................................................2

- دستورالعمل اجرای آزمون...........................................................................................3

- تصریح دستورالعمل................................................8

- نمره گذاری پاسخنامه ونتیجه گیری............................................................8

- طبقه بندی آزمونیها.............................................................9

- جدول، معادل های هوشبهر برای نمره های خام....................................................................12-11

- جدول، رتبه های درصدی معادل نمره هوشبهر........................................................................13

- برگ پاسخنامه...................................................................................14

- كلید تصحیح.............................................................................15